GKSA belegt synode over vrouw in ambt

23 januari 2015

Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA), zusterkerk van de CGK, GKv en NGK, gaat dit jaar een speciale synode houden die alleen over de vrouw in het ambt zal gaan. Dat heeft de algemene synode deze maand besloten.

Die Gereformeerde Kerke in Suid-AfrikaDe GKSA is al jarenlang sterk verdeeld over de vraag of de Bijbel vrouwelijke ouderlingen en predikanten toestaat. Vrouwelijke diakenen zijn in de GKSA geen discussiepunt.

De speciale synode begint in juli en zal net zo lang duren tot er eenstemmigheid is bereikt. Met 56 afgevaardigden is de speciale synode een stuk kleiner van omvang dan de algemene synode, die 210 leden telt.

De algemene synode besloot verder om op grond van eenheid in belijden een zusterkerkrelatie aan te gaan met de grotere Nederduits Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika. Deze kerk kent al geruime tijd vrouwelijke ouderlingen en predikanten. De zusterkerkrelatie opent de mogelijkheid van kanselruil, gezamenlijke diensten en gezamenlijk avondmaal op plaatselijk vlak.

The post GKSA belegt synode over vrouw in ambt appeared first on Onderweg.

NGP organiseert studiedag over inclusief gemeente zijn

16 januari 2015

De Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) organiseert op 29 januari een studiedag voor predikanten in Apeldoorn. Thema van de dag is inclusief gemeente zijn en inclusief preken.

Hoe combineer je de zorg voor de gemeente met een open houding naar buiten? En wat betekent dat voor de kerk als gemeenschap en voor de prediking? Die vragen staan centraal tijdens de NGP-studiedag. Peter Strating en Kees de Groot leiden het thema in, waarna er ruimte is om het onderwerp samen te doordenken.

De studiedag vindt plaats in de Theologische Universiteit Apeldoorn. Aanmelden kan tot en met 20 januari via de website van de NGP.

The post NGP organiseert studiedag over inclusief gemeente zijn appeared first on Onderweg.

Ds. W. Bax overleden

14 januari 2015

Ds. W. Bax, emeritus predikant van de samenwerkingsgemeente De Levensbron in Nijverdal (NGK/GKv), is op maandag 12 januari in Nijverdal overleden. Hij werd 87 jaar.

Ds. W. Bax.

Ds. W. Bax.

W. Bax werd in 1958 predikant van de GKv Zwartsluis. In 1968 werd hij in die gemeente geschorst. Als gevolg daarvan ontstond de NGK Zwartsluis, die hij tot 1973 diende. In dat jaar werd hij predikant van de NGK Nijverdal, waar hij in 1992 met emeritaat ging.

Bax maakte eerder deze maand nog de hereniging van de GKv en de NGK Nijverdal mee, die samen een nieuwe samenwerkingsgemeente vormen.

The post Ds. W. Bax overleden appeared first on Onderweg.

NGJ presenteert Jeugdwerktrends 2015

7 januari 2015

Het Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk (NGJ) heeft op vrijdag 2 januari zijn Jeugdwerktrends 2015 gepresenteerd. De tien trends zijn voorzien van tips aan jeugdwerkers. Het overzicht is te downloaden op de website van het NGJ.

NGJ LogoHet NGJ brengt sinds enkele jaren bij de start van een nieuw kalenderjaar een top tien met trends rondom (jeugd)werk in de kerk uit. De trends zijn niet bedoeld als toekomstvoorspelling, maar als een peiling van wat er leeft onder de jeugd en in het jeugdwerk en hoe daarop ingespeeld kan worden.

In de Jeugdwerktrends 2015 komen uiteenlopende onderwerpen aan bod. Zo ziet het NGJ het jeugdwerk steeds meer intergeneratief worden: jeugdleiders worden ‘verbinders’ van generaties. Discipelschap zal dit jaar eveneens een thema zijn, vanuit de gedachte dat jeugdwerkers ook met zichzelf geconfronteerd worden, en er zal meer aandacht zijn voor jongeren die afhaken.

Onder de jeugd zelf zijn zaken als ‘slowcial’, ‘Do-It-Yourself’ en eenzaamheid enkele van de trends. Zo is volgens een onderzoek van Eén Vandaag één op de drie jongeren eenzaam.

De volledige Jeugdwerktrends 2015 zijn te downloaden via www.ngkjeugdwerk.nl/shareware. In nummer 2 van OnderWeg (verschijning 24 januari) wordt er dieper op ingegaan.

The post NGJ presenteert Jeugdwerktrends 2015 appeared first on Onderweg.

Gereformeerde Persvereniging OnderWeg van start

19 december 2014

UTRECHT – OnderWeg zal worden uitgegeven door de Gereformeerde Persvereniging OnderWeg. Dat is de uitkomst van een ledenvergadering van de Persvereniging Opbouw op 18 december, waarop de statuten van de nieuwe vereniging werden goedgekeurd. Het bestuur van Stichting De Reformatie had al eerder ingestemd met de statuten.

De Persvereniging Opbouw stemt in.

De Persvereniging Opbouw stemt in.

Opbouw-voorzitter Ale Sierksma, tevens de eerste voorzitter van de nieuwe persvereniging, onderstreepte tijdens de vergadering het belang van betrokken kerkleden die het blad dragen.

In de nieuwe vereniging zal een door en uit leden samengestelde Ledenraad als sparringpartner van het bestuur optreden. De Ledenraad zal uit gemeenteleden van de GKv en NGK bestaan.

The post Gereformeerde Persvereniging OnderWeg van start appeared first on Onderweg.

Overige berichten

16 december 2014 - Stichting Emeritaatsvoorziening heft zich op
8 december 2014 - CGK/NGK Alkmaar beroept ds. Tjitte Wever
30 november 2014 - Ds. Bert Lakerveld naar NGK Zeewolde
29 november 2014 - NGK en GKv in Dalfsen vinden elkaar
23 november 2014 - LV NGK regelt preekbevoegdheid