Aantal belijdenissen in NGK en GKv neemt af

19 februari 2015

Het aantal doopleden dat openbare geloofsbelijdenis aflegt in de NGK en de GKv neemt af. Dat concludeert OnderWeg op basis van de statistische overzichten van de Handboekjes (GKv) en de Informatieboekjes (NGK) van de afgelopen dertig jaar.

In de GKv is sinds 1999 sprake van een gestage daling van het aantal belijdenissen. Deden er in het tijdvak 1994-1998 gemiddeld 1.968 doopleden jaarlijks belijdenis, in het tijdvak 2009-2013 waren dat er nog maar 1.476 per jaar. Ook procentueel nam het aantal af. In 1994-1998 deed 4 procent van de doopleden belijdenis, in 2009-2013 3,4 procent.

In de NGK daalde het aantal belijdenissen in de periode 1984-1998 van gemiddeld 454 per jaar naar gemiddeld 331 per jaar. In de tien jaar daarna was er een lichte toename, maar sinds 2009 is er weer sprake van een snelle daling. In de periode 2009-2013 deden gemiddeld 295 doopleden belijdenis, 2,5 procent van het totale aantal doopleden.

Op zaterdag 21 februari brengt OnderWeg een themanummer uit rond belijdenis doen. Daarin wordt onder meer deze neergaande lijn besproken. Waarom doen jongeren minder snel belijdenis? Ook is er aandacht voor de betekenis van belijdenis doen en vertellen diverse jongeren en ouderen waarom ze ja hebben gezegd of binnenkort ja gaan zeggen.

Benieuwd naar het nummer maar nog geen abonnee? Neem een gratis proefabonnement of bestel het nummer via administratie@onderwegonline.nl.

The post Aantal belijdenissen in NGK en GKv neemt af appeared first on Onderweg.

Quota 2015 omlaag in NGK en GKv

7 februari 2015

Zowel in de GKv als in de NGK gaat de afdracht per kerklid voor het landelijk kerkverband in 2015 omlaag.

GeldIn de GKv daalt het quotum als gevolg van bezuinigingen van € 31,50 naar € 29,17. In de NGK daalt het quotum voor gemeenten met een predikant van € 26,44 naar € 25,04 en voor vacante gemeenten van € 38,44 ook naar € 25,04. Daarbij spelen het wegvallen van de verplichte afdracht aan de STAGG en van de SEV-overgangsregeling een rol.

Pensioenlasten en gemeentelijke bijdragen voor missionaire projecten in binnen- en buitenland vallen in beide kerken buiten het quotum.

The post Quota 2015 omlaag in NGK en GKv appeared first on Onderweg.

NGK en GKv ontmoeten elkaar in Bunschoten-Spakenburg

6 februari 2015

Enkele honderden mensen waren op donderdag 5 februari aanwezig op een ontmoetingsavond voor leden van de NGK en de diverse GKv-gemeenten in Bunschoten-Spakenburg. De avond was een vervolg op een avond van gebed en verootmoediging begin 2014.

Maranathakerk

De avond vond plaats in de Maranathakerk (GKv).

De bijeenkomst in de Maranathakerk vond plaats onder verantwoordelijkheid van de Gkv-NGK-samensprekingscommissie. Onder het motto ‘Samen sterker, samen verder’ gaven ds. Atze Buursema (GKv) uit Amersfoort en OnderWeg-hoofdredacteur Ad de Boer (NGK) vanuit hun landelijke en plaatselijke ervaring adviezen voor het vervolgtraject in Bunschoten-Spakenburg, waar de gesprekken gericht zijn op het elkaar erkennen als kerken van Christus.

Buursema schetste als één van de conclusies van de GKv-NGK-samensprekingen in Amersfoort dat het mogelijk is om levend bij hetzelfde Woord van God tot verschillende inzichten te komen, bijvoorbeeld over de vrouw in het ambt. De Boer benadrukte: ‘De Here geeft een geopende deur in de relatie tussen beide kerken. Het is aan ons, aan u om daardoor naar binnen te gaan.’

The post NGK en GKv ontmoeten elkaar in Bunschoten-Spakenburg appeared first on Onderweg.

Pastor Gerard Vrooland geen emeritus meer

5 februari 2015
Gerard Vrooland.

Gerard Vrooland.

De NGK-regio Dordrecht heeft vastgesteld dat de emeritusstatus van pastor Gerard Vrooland is opgeheven en dat hij nu als ‘gewoon predikant’ aan de KOPS-gemeenschap in Sliedrecht is verbonden.

Vrooland was van 1999 tot 2009 predikant van de NGK Sliedrecht. In 2009 ging hij met emeritaat, maar hij bleef werkzaam voor KOPS.

KOPS staat voor Kerk Op Straat (verbonden met Kerk in Kroeg en Pand 33) en is gericht op het brengen van het evangelie in woord en daad buiten traditionele kerkelijke kaders. Zie voor meer informatie www.pand33.nl.

The post Pastor Gerard Vrooland geen emeritus meer appeared first on Onderweg.

GKSA belegt synode over vrouw in ambt

23 januari 2015

Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA), zusterkerk van de CGK, GKv en NGK, gaat dit jaar een speciale synode houden die alleen over de vrouw in het ambt zal gaan. Dat heeft de algemene synode deze maand besloten.

Die Gereformeerde Kerke in Suid-AfrikaDe GKSA is al jarenlang sterk verdeeld over de vraag of de Bijbel vrouwelijke ouderlingen en predikanten toestaat. Vrouwelijke diakenen zijn in de GKSA geen discussiepunt.

De speciale synode begint in juli en zal net zo lang duren tot er eenstemmigheid is bereikt. Met 56 afgevaardigden is de speciale synode een stuk kleiner van omvang dan de algemene synode, die 210 leden telt.

De algemene synode besloot verder om op grond van eenheid in belijden een zusterkerkrelatie aan te gaan met de grotere Nederduits Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika. Deze kerk kent al geruime tijd vrouwelijke ouderlingen en predikanten. De zusterkerkrelatie opent de mogelijkheid van kanselruil, gezamenlijke diensten en gezamenlijk avondmaal op plaatselijk vlak.

The post GKSA belegt synode over vrouw in ambt appeared first on Onderweg.

Overige berichten

16 januari 2015 - NGP organiseert studiedag over inclusief gemeente zijn
14 januari 2015 - Ds. W. Bax overleden
7 januari 2015 - NGJ presenteert Jeugdwerktrends 2015
19 december 2014 - Gereformeerde Persvereniging OnderWeg van start
16 december 2014 - Stichting Emeritaatsvoorziening heft zich op