Ds. Koos Veefkind overleden

31 maart 2015
Koos Veefkind (191934-2015).

Koos Veefkind (1934-2015).

Ds. Koos Veefkind, emeritus predikant van de NGK Amersfoort, is op dinsdag 31 maart op 80-jarige leeftijd overleden.

Veefkind diende van 1963 tot zijn emeritaat in 1999 de gemeenten van Buitenpost (GKv), Krommenie en Amersfoort (beide NGK).

In de loop van volgende week verschijnt op deze website een uitgebreider in memoriam over Koos Veefkind.

The post Ds. Koos Veefkind overleden appeared first on Onderweg.

CGK/NGK en GKv Lisse gaan samen

27 maart 2015

De Samenwerkingsgemeente Lisse (CGK/NGK) en de Gkv Lisse gaan vanaf Pasen als één gemeente verder. Het samengaan wordt gevierd in een eredienst op eerste paasdag (5 april, 10.00 uur, Veldhorststraat 46).

Tijdens Pasen 2013 lieten de gemeenten in Lisse ballonnen op. Tijdens de viering van het samengaan op eerste paasdag zullen er wederom ballonnen opgelaten worden.

Tijdens Pasen 2013 lieten de gemeenten in Lisse ballonnen op. Tijdens de viering van het samengaan op eerste paasdag zullen er wederom ballonnen opgelaten worden.

De NGK en de CGK in Lisse vormen al sinds 2001 één gemeente. Sinds enige jaren is daar de samenwerking met de GKv bijgekomen. Zo houden beide gemeenten hun middagdiensten al gezamenlijk in het Gkv-kerkgebouw aan de Prinsessestraat.

Het GKv-gebouw zal ook na het samengaan in gebruik blijven voor de middagdiensten. De ochtenddiensten worden gehouden aan de Veldhorststraat, het huidige gebouw van de Samenwerkingsgemeente.

Lees meer over de fusie in de OnderWeg van 4 april aanstaande.

The post CGK/NGK en GKv Lisse gaan samen appeared first on Onderweg.

Predikant NGK Utrecht vertrekt

20 maart 2015

De NGK Utrecht en ds. M. Janssens gaan op termijn uit elkaar. Dat hebben kerkenraad en predikant laten weten. Hulp van buiten heeft niet geleid tot een oplossing van de al geruime tijd aanwezige spanningen.

Ds. Mark Janssens.

Ds. Mark Janssens.

Over de manier waarop de band tussen predikant en gemeente wordt beëindigd, vindt nog overleg plaats.

De kerkenraad benadrukt dat, gelet op de wijze waarop ds. Janssens sinds 2002 ‘tot zegen van de gemeente’ werkzaam is geweest, zijn vertrek ‘op de meest eervolle wijze’ moet plaatsvinden.

Ds. Janssens (51) is beschikbaar voor een beroep van een andere gemeente en voor interimwerk. Eerder diende hij de kerken van Alphen a/d Rijn en Baarn.

The post Predikant NGK Utrecht vertrekt appeared first on Onderweg.

Timmerman promoveert op Heinrich Bullinger

6 maart 2015

Daniël Timmerman, predikant van de NGK Eindhoven, is donderdag cum laude gepromoveerd aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Zijn proefschrift gaat over de visie van de zestiende-eeuwse kerkhervormer Heinrich Bullinger op profetie en het profetische ambt in de kerk.

Daniël Timmerman verdedigde op donderdag zijn proefschrift aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Daniël Timmerman verdedigde op donderdag zijn proefschrift aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

In zijn proefschrift gaat Timmerman in op de beginfase van de zestiende-eeuwse Reformatie, waarin de belangstelling voor profeten en profetie groeide en waarin de Bijbelse figuur van de profeet een belangrijk rolmodel voor de protestantse predikant werd.

Tegen die achtergrond onderzoekt Timmerman het profetiebegrip van de Zwitserse theoloog en kerkleider Heinrich Bullinger (1504-1575). Hij focust daarbij op de werken van Bullinger uit de periode 1523-1538.

‘Mijn interesse voor Bullinger stamt uit mijn studietijd’, zegt Timmerman over zijn onderwerpskeuze. ‘Deze kerkhervormer had in zijn tijd enorme invloed op de gereformeerde wereld, maar is tegenwoordig behoorlijk onbekend. Dat was voor mij een reden om er juist in te duiken.’

‘Het thema “profetie” stond in de begintijd van de Reformatie behoorlijk op de agenda en komt ook bij Bullinger nadrukkelijk naar voren. De combinatie vond ik fascinerend – en bleek ook een aanvulling te zijn op het bestaande onderzoek.”

‘Voor Bullinger was profeteren: spreken met gezag in de kerk, vanuit een grondige kennis van de Bijbel, met het oog op de opbouw van de gemeente en waar nodig ook met een vermanend woord voor kerk of samenleving’, zo vat Timmerman zijn proefschrift samen. ‘Omdat ik historisch te werk ga, trek ik in mijn boek geen lijn naar de huidige aandacht voor profetie. Door mijn studie heb ik wel geleerd dat profetie een heel breed verschijnsel is dat op verschillende momenten in verschillende vormen kan opduiken in de kerk.’

‘Terugkijkend denk ik dat Bullinger profetie te eenzijdig heeft betrokken op Bijbeluitleg door predikanten. Misschien betrekken wij het in onze tijd wel te veel op het buitengewone, of op het individuele en pastorale vlak. Dat zou interessant zijn om nog eens verder te doordenken.’

Daniël Timmerman is sinds 2013 predikant van de NGK Eindhoven. Daarvoor diende hij de NGK Breukelen. Hij studeerde theologie aan de TU Apeldoorn, waar hij in 2005, eveneens cum laude, afstudeerde op een scriptie over Martin Bucer. Direct na zijn afstuderen ontstonden de plannen voor zijn promotie. Met het onderzoek was hij zes jaar bezig.

Het proefschrift van Timmerman is uitgebracht bij uitgeverij Vandenhoeck & Ruprecht (Göttingen) onder de titel Heinrich Bullinger on Prophecy and the Prophetic Office (1523-1538).

The post Timmerman promoveert op Heinrich Bullinger appeared first on Onderweg.

Aantal belijdenissen in NGK en GKv neemt af

19 februari 2015

Het aantal doopleden dat openbare geloofsbelijdenis aflegt in de NGK en de GKv neemt af. Dat concludeert OnderWeg op basis van de statistische overzichten van de Handboekjes (GKv) en de Informatieboekjes (NGK) van de afgelopen dertig jaar.

In de GKv is sinds 1999 sprake van een gestage daling van het aantal belijdenissen. Deden er in het tijdvak 1994-1998 gemiddeld 1.968 doopleden jaarlijks belijdenis, in het tijdvak 2009-2013 waren dat er nog maar 1.476 per jaar. Ook procentueel nam het aantal af. In 1994-1998 deed 4 procent van de doopleden belijdenis, in 2009-2013 3,4 procent.

In de NGK daalde het aantal belijdenissen in de periode 1984-1998 van gemiddeld 454 per jaar naar gemiddeld 331 per jaar. In de tien jaar daarna was er een lichte toename, maar sinds 2009 is er weer sprake van een snelle daling. In de periode 2009-2013 deden gemiddeld 295 doopleden belijdenis, 2,5 procent van het totale aantal doopleden.

Op zaterdag 21 februari brengt OnderWeg een themanummer uit rond belijdenis doen. Daarin wordt onder meer deze neergaande lijn besproken. Waarom doen jongeren minder snel belijdenis? Ook is er aandacht voor de betekenis van belijdenis doen en vertellen diverse jongeren en ouderen waarom ze ja hebben gezegd of binnenkort ja gaan zeggen.

Benieuwd naar het nummer maar nog geen abonnee? Neem een gratis proefabonnement of bestel het nummer via administratie@onderwegonline.nl.

The post Aantal belijdenissen in NGK en GKv neemt af appeared first on Onderweg.

Overige berichten

7 februari 2015 - Quota 2015 omlaag in NGK en GKv
6 februari 2015 - NGK en GKv ontmoeten elkaar in Bunschoten-Spakenburg
5 februari 2015 - Pastor Gerard Vrooland geen emeritus meer
23 januari 2015 - GKSA belegt synode over vrouw in ambt
16 januari 2015 - NGP organiseert studiedag over inclusief gemeente zijn